5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/3/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7165)

25 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32171 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7165 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesini…

 

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/3/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7165)

 

25 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32171

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 7165

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın, kuramların 31/3/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, 5520 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

About The Author