28 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

28 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat 28 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31703 Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistem… 

 

 

28 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

28 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

28 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31703

Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ
Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dâhil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/42)
Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
702 Sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 4/A Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

About The Author